​Jak na údržbu tažného zařízení?

Koule za auto neboli tažné zařízení výrazně navyšuje přepravní možnosti, které vám dává dané vozidlo. Umožňuje připojení karavanu, přívěsného vozíku nebo třeba instalaci přepravního boxu. Abyste se však nemuseli strachovat o bezpečnost, měli byste tažné zařízení pravidelně kontrolovat, čistit a celkově provádět jeho údržbu.

Tažné zařízení lze popsat jako mechanický systém namontovaný na podvozku automobilu. Končí kovovým ramenem, jež se typicky nazývá trubkou, s kovovou koulí. Tato koule má průměr 50 mm a slouží k připevnění závěsu přívěsu. Tažné zařízení může být pevné, nebo odnímatelné, případně sklopné.

A co byste tedy měli dodržovat, pokud chcete, aby tažné zařízení dobře sloužilo dlouhá léta?

​Nejdříve zkontrolujte upínací systém

Prvním krokem údržby je manuální kontrola. Přejděte k tažnému zařízení a zkontrolujte, zda jsou šrouby závěsu pevně dotažené. Měli byste to provádět zhruba po každých 1000 km, případně pokaždé, když připojujete přívěs.

Dále ověřte, jaký je průměr koule. Postupem času a používáním koule se samozřejmě zmenšuje, nikdy by ale neměl klesnout pod 49 mm. Pokud k tomu dojde, je nutné trubku s koulí vyměnit, což provedou v autorizovaném servisu.

​Jak čistit a udržovat kouli?

Běžné nečistoty, olej a mastnotu odstraníte odmašťovačem, například přípravkem WD-40 Specialist Fast Acting Degreaser. Stačí tedy vzít hadřík, nastříkat přípravek a kouli otřít. Pak ji také důkladně osušte. Jestliže zpozorujete rez, vezměte jemný smirkový papír a obruste ji. Opravdu jemně, abyste nepoškodili tvar koule a také jí příliš neubrali na průměru (viz 49 mm zmíněných výše).

Když koule není používaná, měl by na ní být nasazený vhodný kryt z měkkého syntaktického materiálu. Tento kryt ji chrání před nečistotami, ve finále si tedy ušetříte práci, nebudete ji muset tak pracně čistit.

Přečtěte si také:  Přechod z "Veřejné bezpečnosti" na "POLICIE" na autech byl docela násilný

​Jak mazat kouli?

Tady se přístup liší podle toho, zda používáte přívěs bez stabilizačního systému, nebo se stabilizačním systémem.

​Se stabilizačním systémem

Koule se nemaže! Stabilizační systém má speciální koncovku a lubrikant by se jen mísil s materiálem, jejž uvolňují ferule, a vytvářel pastu narušující funkčnost. Funkčnost může narušit i barva koule, nové koule někdy bývají natřené barvou. Je-li to váš případ, barvu lehce obruste brusným papírem – opět zdůrazňujeme LEHCE, nechcete narušit rozměry a tvar koule.

​Bez stabilizačního systému

V případě bez stabilizačního systému po důkladném vyčištění koule naneste vrstvu maziva, jež sníží tření mezi závěsem a koulí. Pokud zůstaneme u přípravků WD-40, nabízí se WD-40 Specialist Vysoce účinné PTFE mazivo.

​Nezapomeňte na čištění elektrických kontaktů

Vedle tažného zařízení je umístěn ještě elektrický konektor, jímž se propojuje elektrické příslušenství připojeného přívěsu a elektrický systém vozidla. Přívěs má parkovací světla, brzdové světlo apod. Na konektor se umisťuje kryt, jestliže není přívěs připojen. Pokud kryt nepoužíváte, vystavujete se riziku, že konektor přestane fungovat. Nesvědčí mu špatné počasí ani materiály, jež produkuje automobil při svém provozu. První rada tedy zní: Nezapomínejte nasazovat krytku na elektrické konektory.

I elektrické kontakty však čas od času potřebují vyčistit, třeba pomocí speciálního čističe na kontakty WD-40 Specialist Electrical Contact Cleaner.

Při každém připojení přívěsu se navíc ujistěte, že elektrické zapojení správně funguje. Je důležité, aby byla světla přívěsu funkční.

​Co říci závěrem

Jak vidíte, údržba tažného zařízení není zase až tak složitá. Potřebujete pouze odmašťovač, měřidlo, hadřík, případně mazivo a smirkový papír. Kontrola a údržba vám nezaberou mnoho času.